Distributor pohonných hmot

V České republice platí, že u velkoobchodních dodávek pohonných hmot musí být zboží nakoupeno od dodavatele, který je registrován jako distributor u Celní správy České republiky. Neplatí pro nákup z výdejního stojanu u čerpací stanice (motoristé) – §5a zákona o pohonných hmotách.

Celní správa České republiky

Toto opatření slouží jako ochrana před podvody na trhu s pohonnými hmotami. Distributoři musí totiž splňovat přísné požadavky na spolehlivost, bezúhonnost, bezdlužnost, musí být ekonomicky stabilní a musí mít odpovědného zástupce. Nakonec musíme přidat nejdiskutovanější opatření a to složení kauce ve výši 20 mil. Kč (příp. 10 mil. Kč). Tyto finanční prostředky musí být složeny na účet celní správy a nebo musí být bankou vystavena bankovní záruka, která musí být poskytnuta na dobu nejméně 2 roky.

Společnost DIBENA MORAVA, s.r.o. všechny tyto požadavky splnila a od listopadu 2013 je registrována jako distributor.

Co Vám hrozí, když nakoupíte od neregistrovaného subjektu?

Pokuta ve výši 20 mil. Kč – pro distributora i pro provozovatele čerpací stanice

Za nákup pohonných hmot od neregistrovaného distributora hrozí pokuta Vám i subjektu, který Vám toto zboží prodal.

§9 odst. 10 zákona o pohonných hmotách definuje, že za správní delikt se uloží pokuta do 20.000.000 Kč, jde-li o správní delikt podle […] odstavce 8 nebo odstavce 9.
Odstavec 8 – Distributor pohonných hmot se dopustí správního deliktu tím, že provádí svoji činnost bez registrace. 
Odstavec 9 – Distributor pohonných hmot nebo provozovatel čerpací stanice se dopustí správního deliktu tím, že nakoupí pohonnou hmotu v rozporu s § 5a.

Ručení za nezaplacenou daň (DPH)

Pokud nakoupíte pohonné hmoty od neregistrovaného subjektu, ručíte za nezaplacenou daň z přidané hodnoty z tohoto plnění, pokud Váš obchodní partner nezaplatí svoji daňovou povinnost.
Příjemce zdanitelného plnění, které spočívá v dodání pohonných hmot distributorem pohonných hmot podle zákona upravujícího pohonné hmoty, ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění nebo poskytnutí úplaty na něj není o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je registrován jako distributor pohonných hmot podle zákona upravujícího pohonné hmoty. (§109 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty)

Kde si mohu ověřit svého dodavatele?

Je-li Váš obchodní partner registrován u Celní správy České republiky, si můžete jednoduše ověřit přímo na stránkách celní správy. Stačí vyplňit alespoň jeden z požadovaných identifikačních údajů. My máme např. registrační číslo CZ1106298Q001 a DIČ CZ26279240.